Ceny miodu rosną powoli, a koszty bardzo szybko. Co z opłacalnością?

Udostępnij

Ceny miodu w ostatnich latach

Ceny miodu stanowią jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w pszczelarstwie. Warto przeanalizować, jak zmieniały się w ostatnich latach oraz czy rosną wraz z kosztami produkcji. Przedstawione dane dotyczą średnich cen wybranych gatunków miodu w oparciu o opracowanie Instytutu Ogrodnictwa Sektor Pszczelarski w Polsce z lat 2016-2021. Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi gatunkami miodu są znaczne. Szczególnie godną uwagi jest przepaść cenowa pomiędzy sprzedażą hurtową a sprzedażą bezpośrednią i detaliczną. Ta różnica wynosi odpowiednio 65% i 100% dla wszystkich gatunków miodu w roku 2021.

Rosnące znaczenie sprzedaży bezpośredniej i detalicznej

W opracowaniu Instytutu Ogrodnictwa poruszono również temat udziału sprzedaży bezpośredniej i detalicznej w strukturze sprzedaży miodu. Na przestrzeni lat zauważono delikatny wzrost udziału tych kanałów, co jest korzystne dla pszczelarzy z uwagi na większą marżę pozostającą w ich kieszeni. Warto jednak pamiętać, że pasieki towarowe często zależą od sprzedaży hurtowej ze względu na skale swojej produkcji. Niemniej jednak rosnący udział sprzedaży bezpośredniej i detalicznej przynosi korzyści dla całej branży pszczelarskiej.

Zmienne koszty produkcji miodu

Koszty produkcji miodu dynamicznie wzrosły w ciągu ostatnich 2-3 lat. Obserwuje się wzrost cen cukru, węzy, matek pszczelich, leków przeciw warrozie oraz kosztów amortyzacji sprzętu pszczelarskiego. Ważne jest, aby uwzględnić także koszty pracy, energii, gazu i paliwa. Mimo że dla niektórych pszczelarstwo jest hobby, którego nie przelicza się na złotówki, powyższe koszty istnieją i wpływają na opłacalność produkcji miodu.

Czy pszczelarstwo jest opłacalne?

Opłacalność produkcji miodu jest indywidualnie oceniana przez pszczelarzy, którzy uwzględniają swoje koszty, pożytki i grupę odbiorców. Kalkulacja opłacalności może się różnić w zależności od rodzaju pasieki i celu produkcji. Niektórzy pszczelarze mogą cieszyć się niewielką nadwyżką, podczas gdy dla innych sukces ekonomiczny jest kluczowy. Ważne jest także zwrócenie uwagi na inflację, która ogranicza popyt na miód ze strony odbiorców detalicznych i utrudnia pszczelarzom uzyskanie wyższych cen.

Polska, jako największy dostawca miodu do Polski, spada import miodu z Chin, utrzymuje się jednak tendencja spadkowa w imporcie miodu do Polski. Wyniki handlu zagranicznego wskazują, że import miodu do Polski zmniejszył się o 5,6 tysiąca ton w roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021. W przypadku importu miodu z Ukrainy do Polski również zaobserwowano spadek. Polska zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby pni pszczelich, a średnia roczna produkcja miodu wynosi 19,7 tysiąca ton. Warto zauważyć, że głównym kanałem dystrybucji miodu krajowego jest sprzedaż bezpośrednia i detaliczna, stanowiąca około 85% całej produkcji.

Ceny miodu na rynku również zasługują na uwagę. W 2023 roku ceny miodu w sprzedaży bezpośredniej wynosiły średnio 34 zł/kg dla miodów wiosennych, podczas gdy miody odmianowe z lata były wyceniane przez pszczelarzy na kwoty w przedziale od 39 do 40 zł/kg. Ceny miodu spadziowego wynosiły około 41 zł/kg, natomiast ceny miodu wrzosowego, najdroższego ze wszystkich odmian pozyskiwanych w kraju, przekraczały 90 zł/kg.

Polska Izba Miodu podkreśla, że importowany miód przechodzi szczegółowe kontrole jakościowe, zanim trafi na rynek polski. Miód importowany jest niezbędny dla zaspokojenia krajowego popytu oraz wspiera polskich eksporterów działających na rynkach europejskich. Przetwórcy często korzystają z importowanego miodu, który blendują z surowcem krajowym, aby zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów, które przewyższa możliwości produkcyjne krajowych producentów. Warto podkreślić, że miód importowany przechodzi zaawansowane badania jakościowe i nie różni się jakością od miodu produkowanego przez polskie pszczoły.

Podsumowując, ceny miodu rosną powoli, podczas gdy koszty produkcji miodu szybko wzrastają. Opłacalność pszczelarstwa zależy od wielu czynników i jest indywidualnie oceniana przez pszczelarzy. Polska odgrywa ważną rolę jako producent i importer miodu, a rosnący udział sprzedaży bezpośredniej i detalicznej przynosi korzyści dla pszczelarzy. Istotne jest również zrozumienie procesów kontroli jakościowego importowanego miodu i jego roli w zaspokajaniu krajowego popytu.

spot_img

Podobne Artykuły

Jak powstaje miód wielokwiatowy?

Proces powstawania miodu wielokwiatowego Jak pszczoły wytwarzają miód wielokwiatowy? Miód wielokwiatowy,...

Former First Lady Melania Trump Launches Her Own NFT Platform

The only way to join this exclusive club is...

Christie’s & OpenSea’s On-Chain Auction Closes at $3.6 Million

The only way to join this exclusive club is...

Global Fashion House Coach Launches Personal Debut NFT Collection

The only way to join this exclusive club is...

World of Women Creator Signs With Madonna & BAYC’s Guy Oseary

The only way to join this exclusive club is...

NFT Collector Sells Signature CryptoGoat for $10.26 Million

The only way to join this exclusive club is...
- Advertisement -spot_img